Notícies

El CT BETA participa al CARDIMED, un projecte de gran abast per impulsar les solucions basades en la natura a la regió mediterrània

CARDIMED provarà una gran varietat de NBS en nou regions europees

El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC ha començat la seva participació en un nou projecte europeu, el CARDIMED, que sota la coordinació de la National Technical University of Athens (NTUA) agruparà més de 50 socis per treballar en l’impuls de les solucions basades en la natura (també conegudes com a NBS) com a mesura per a augmentar la resiliència climàtica de la regió del Mediterrani.

Al projecte CARDIMED, que compta amb un pressupost de vint milions d’euros, el Centre Tecnològic BETA hi aportarà la seva experiència prèvia treballant amb NBS per a la gestió de recursos hídrics, i també en altres àmbits com la bioeconomia circular, i la valorització de recursos o l’estudi de la biodiversitat. Durant els cinc anys de projecte, el consorci del CARDIMED provarà una gran varietat de NBS en nou regions europees, repartides entre Portugal, França, Itàlia, Grècia, Xipre, Turquia i Espanya. Les NBS sobre les quals treballarà inclouen molts aspectes diferents, com ara la restauració ambiental de rius, la creació d’aiguamolls, els jardins comunitaris o noves formes de gestió forestal, entre altres. El projecte també preveu replicar aquestes experiències en cinc regions més, entre les quals hi ha Catalunya.

Tota l’experiència adquirida serà important per desplegar una nova infraestructura digital que permeti harmonitzar els processos de recopilació i avaluació de dades de la cadena de valor de les NBS provades en el marc del projecte. Aquest serà un pas rellevant amb vista a poder avaluar millor els impactes reals de les NBS a escala regional, així com per començar a crear noves eines de presa de decisió que en facilitin la implementació.

A llarga, espera poder proporcionar coneixements molt més exhaustius que ajudin a abordar els reptes socioecològics que ara mateix en limiten el desplegament, i mostrar millor la seva validesa i potencial per construir la resiliència climàtica de la regió del Mediterrani.