Projects

COMING

Coordinació del seguiment i gestió de l’activitat d’anidació de tortugues marines al Mediterrani occidental a través de Àrees Marines Protegides

Els esdeveniments de nidificació augmenten a la Mediterrània occidental
  • ID del conveni de subvenció: Aquest projecte està finançat per la Fundació MAVA en el marc dels MedPAN Small Projects

  • Pressupost total del projecte: 16.099,50

  • Data d'inici: 01/05/2020

    Data de finalització: 31/05/2021

  • Web del projecte: mon.uvic.cat/caretta-a-la-vista/coming/

Resum del projecte:

L’objectiu principal del projecte COMING és l’ús d’àrees marines protegides com a punt de partida per a la gestió i el seguiment dels esdeveniments de nidificació a la Mediterrània occidental.

El Mediterrani occidental s’està convertint en una zona de nidificació regular de la tortuga Caretta caretta com a resultat d’un procés de colonització, potencialment afavorit per l’escalfament global, per part d’individus de zones de nidificació a la Mediterrània oriental i a l’Atlàntic. La majoria d’aquests esdeveniments tenen lloc en platges amb molta activitat humana. Això, la manca de protocols comuns per als tècnics responsables de la seva gestió i la manca de consciència pública, comporta danys en els ous i en la descendència juvenil, molèsties a les femelles i impossibilitat de realitzar la posta, així com pèrdua d’oportunitats per a recollir dades científiques. Per tant, és crucial establir pautes de gestió i conservació comunes, millorar la implicació ciutadana en la gestió d’aquests esdeveniments i dur a terme un programa de seguiment científic que permeti l’estabilització d’aquests esdeveniments de nidificació.

En aquest context, les àrees marines protegides juguen un paper central en la gestió i control d’aquests esdeveniments, ja que moltes es produeixen dins dels seus límits. En conseqüència, els protocols que es desenvoluparan en el marc del projecte permetran prendre decisions de gestió correctes en aquestes àrees i que aquestes àrees, alhora, actuïn com a punts principals des d’on dur a terme campanyes de difusió i sensibilització per millorar la detecció. dels esdeveniments, i l’actuació dels tècnics i del públic en general.

badge-Medpan-APP-2018-MAVA-turtles-en-HD-e1591026414993

Les activitats del projecte se centren en tres eixos principals:

  1. El desenvolupament d’una estratègia comuna per al seguiment i la gestió d’esdeveniments de nidificació a la Mediterrània occidental
  2. Estudis científics sobre l’origen i la viabilitat d’aquests esdeveniments, inclosos estudis de perfils de temperatura de platja que permeten conèixer la viabilitat dels mateixos per acollir la posta i estudis genètics per conèixer la regió d’origen dels exemplars reproductors.
  3. Sensibilitzar les activitats sobre la biologia i el procés de nidificació de Caretta caretta per implicar els ciutadans en la gestió d’aquest esdeveniment

Les àrees marines protegides que van participar inicialment en el projecte són: Costes del Maresme (Catalunya), Delta de l’Ebre (Catalunya), Costa degli Infreschi e della Masseta (Itàlia), Santa Maria di Castellabate (Itàlia) i Isole Pelagie (Itàlia) . Tot i això, els protocols i els resultats del projecte COMING s’estendran a altres àrees marines protegides a nivell europeu interessades a aplicar-los.

Socis: Universitat de Barcelona i Stazione Zoologica Anton Dohrn (Itàlia)

Amb la participació de: Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

universitat-de-barcelona      Anton-dohrn