Projects

SMART EWSCDS

Tècniques de gestió sistèmica i de regulació automàtica en conques hidrogràfiques sensibles

SMART EWSCDS
SMART EWSCDS es dedicarà a la construcció de solucions orientades a la indústria: un sistema de control intel·ligent de baix cost per a l'eliminació automàtica de fangs i purificació d'aigua, i programari intel·ligent de modelització científica.
  • ID del conveni de subvenció: ACE003_20_000104

  • Pressupost total del projecte: 137.160,00

  • Data d'inici: 01/11/2021

    Data de finalització: 30/10/2023

Aquest projecte es centra en el seguiment i la gestió de masses d’aigua en conques hidrogràfiques sensibles a les inundacions, per abordar alguns dels reptes de la seva adaptació al canvi climàtic: la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, la creació de zones verdes, la protecció dels recursos i la prevenció de riscos, etc. El projecte vol proporcionar un sistema de monitorització basat en IoT per als desbordaments combinats de clavegueram i rius amb un algorisme de localització òptim, tecnologia d’estalvi d’energia i un nou sistema sintètic de suport a la decisió (DSS), integrant sistemes de modelatge analític doble (models de processos físics i basats en dades) amb la optimització i avaluació continua del sistema.

Resultats esperats:

1) Plantejament d’una solució òptima i factible per a les obstruccions de drenatge.

2)Desenvolupament de programari per a la monitorització i control remot dels processos (optimització de posició, control de potència del sensor i ruta de mostreig d’autoplanificació)

3) Transformació del coneixement: integració del producte d’alerta i de gestió d’inundacions en conjunt amb les tecnologies clau.

Tecniospring Industry