Projects

Ajuntament de Vic

Flora vascular i cartografia de la vegetació a escala 1:10.000 del terme municipal

vic
Mapa de situació de la zona i límits de l’espai cartografiat

Per encàrrec de l’Ajuntament de Vic, des del Centre Tecnològic BETA es va elaborar una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE, dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) i de la vegetació del terme municipal de Vic per a incorporar-ho al procés de realització del nou pla urbanístic (POUM) de Vic, però amb la visió de ser també una eina de referència per a la gestió futura dels espais fluvials, agrícoles i forestals de l’entorn de la ciutat.

També es va realitzar un catàleg florístic exhaustiu del terme municipal, per a identificar elements d’especial interès per a la conservació.

Els resultats aconseguits poden ser una bona base a partir de la qual articular noves polítiques locals de conservació de la biodiversitat o per a avançar cap a una regulació més respectuosa amb el medi natural de determinades activitats al seu entorn rural.

Podeu consultar i descarregar els documents aquí