Projects

Lemna

Valorització de dejeccions ramaderes mitjançant el seu tractament amb plantes aquàtiques

Lemna
La fitoremediació, es considerada una tecnologia emergent de tractament a Catalunya, però la seva aplicació és limitada i poc explorada
  • Pressupost total del projecte: 49.973,02€

  • Data d'inici: 01/07/2022

    Data de finalització: 30/04/2024

Actualment hi ha una necessitat creixent de millorar la gestió de les dejeccions ramaderes mitjançant tecnologies que promoguin l’eliminació de nutrients, per a prevenir la contaminació però també per a fomentar la valorització de tots els recursos disponibles.

Aquestes tecnologies emergents també han de ser viables a nivell econòmic, tenir un baix impacte ambiental i suposar una afectació positiva a nivell social. En aquest context, les solucions basades en la natura, i en concret la fitoremediació, és considerada una tecnologia emergent de tractament a Catalunya, però la seva aplicació és limitada i poc explorada.

L’objectiu general que persegueix aquest projecte és demostrar l’eficiència, en condicions ambientals reals, d’una solució basada en la natura, concretament un procés de fitoremediació amb la planta aquàtica Lemna que permeti millorar el tractament de les dejeccions ramaderes i fomenti la seva valorització, impulsant els objectius de l’economia circular dins el sector ramader i reduint els seus impactes ambientals.

El residu a tractar i valoritzar en aquest projecte mitjançant la tecnologia proposada és un efluent resultant del tractament NDN a la fracció líquida de purí porcí. Com a resultat d’aquest procés, es pretén obtenir aigua regenerada de suficient qualitat per reg agrícola o per ús de neteja dins la mateixa granja, i una biomassa vegetal com a font nutricional per l’elaboració de pinsos o adob verd.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

FEADR_amblema

accioclimatica_h2