Notícies

Horizon Europe finança dos nous projectes amb la participació del CT BETA

NOVAFERT i NutriBudget oferiran noves oportunitats en l'àmbit de la bioeconomia circular

El CT BETA de la UVic-UCC començarà a participar, en els pròxims mesos, en dos nous projectes europeus de gran abast, finançats pel programa Horizon Europe, continuació de l’antic programa H2020, amb el qual el centre tecnològic ja havia obtingut notables èxits. Es tracta dels projectes NOVAFERT i NutriBudget, els dos primers projectes Horizon Europe en els quals prendrà part el CT BETA. En ambdós casos, l’entitat impulsora i coordinadora és la Universitat de Ghent (Bèlgica), amb qui el CT BETA ja té una dinàmica consolidada de col·laboració en projectes i iniciatives anteriors. En aquest cas, es tracta de projectes que ajuden a reforçar i donar continuïtat a la tasca de recerca i innovació que s’està portant a terme en l’àmbit de la sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris i la bioeconomia circular. Entre els dos projectes, que es posaran en marxa la pròxima tardor, el pressupost que rebrà la UVic-UCC és d’uns 900.000 euros aproximadament.

NOVAFERT comptarà amb nou socis de sis països diferents. Treballarà per demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental d’una àmplia varietat de productes biofertilitzants que continguin nutrients recuperats a partir de diversos residus. Durant el projecte es consensuarà un mètode per a l’avaluació ambiental d’aquests productes i es treballarà també l’aspecte econòmic, mitjançant la creació conjunta de models de negoci nous, circulars i verds. A més, també es crearà una cartera de polítiques de suport i instruments legislatius que reuniran la informació necessària per a l’ús eficient i segur de productes fertilitzants alternatius i per donar suport a la presa de decisions en aquest àmbit.

En el cas del CT BETA, la línia de recerca que hi tindrà un rol més important serà la de Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat, que liderarà totes aquelles activitats focalitzades en les metodologies d’anàlisi de cicle de vida, amb l’objectiu final d’obtenir una metodologia comuna per a l’avaluació de la petjada ambiental dels nous productes.

NutriBudget es desplegarà amb la participació de disset socis de deu països. Com a resultat principal, el projecte desenvoluparà el prototip d’una plataforma integrada de gestió de nutrients, que funcionarà com a eina de suport a la decisió per als agricultors, assessors i autoritats regionals. S’espera que pugui ser utilitzada per almenys 40.000 agricultors a tot Europa. Aquesta plataforma serà la base per a una sèrie de models i nous indicadors que han de permetre optimitzar sistemàticament la gestió dels nutrients en diferents sistemes de producció agrícola, i contribuir a reduir la contaminació a causa de l’ús excessiu de productes fertilitzants.

Les àrees del CT BETA que hi participaran són la d’Ecologia Aplicada i Canvi Global i la de Gestió del Sòl i dels Nutrients, que lideraran el paquet de treball dedicat a la demostració experimental de les eines desenvolupades. També implementaran una prova pilot a Catalunya, en què es testaran diferents mesures i solucions per assolir una reducció o mitigar les emissions de nutrients cap al medi ambient provocades per activitats agrícoles i ramaderes.