Projects

LIFE BIODAPH2O

Sistema ecoeficient de tractament terciari d'aigües residuals i reutilització d'aigües a la regió mediterrània

life biodaph20
En aquest projecte hi participaran Catalunya i Grècia, i estarà liderat per la Universitat de Girona
 • ID del conveni de subvenció: LIFE21-ENV-ES-BIODAPH2O/101074191

 • Pressupost total del projecte: 2.128.772 €

 • Data d'inici: 01/08/2022

  Data de finalització: 31/01/2026

El projecte LIFE BIODAPH2O està finançat dins del programa LIFE, l’únic instrument financer de la Comissió Europea dedicat íntegrament a la protecció del medi ambient i l’acció pel clima. El projecte té una durada de 42 mesos, finalitzant el gener del 2026 amb un pressupost total de 2,1 M€. El projecte està coordinat per la Universitat de Girona (UdG) i els socis són ACSA (Grup Sorigué), Institut d’Avaluació Ambiental i Investigació de l’Aigua (IDAEA-CSIC), MINAVRA Techniki, Universitat Tècnica Nacional d’Atenes (NTUA), Centre Tecnològic BETA (UVic-UCC) i Catalan Water Partnership (CWP).

LIFE BIODAPH2O és un projecte demostratiu el principal objectiu del qual és ampliar i implantar un sistema ecoeficient de tractament terciari d’aigües residuals basat en la natura (BIODAPH) en dues regions del Mediterrani amb problemes hídrics. Aquest sistema produirà aigua regenerada que contribuirà a disminuir els abocaments contaminants als ecosistemes daigua dolça ia fomentar la reutilització agrícola. El sistema BIODAPH, desenvolupat prèviament durant el projecte INNOQUA, es basa en la capacitat de depuració d’organismes biològics: puces d’aigua (Daphnia), microalgues i biopel·lícules per eliminar contaminants (nutrients, carboni orgànic, sòlids en suspensió, patògens, metalls pesants, contaminants emergents i prioritaris, i microplàstics). Aquest sistema compacte i de baix consum energètic no produeix llots ni utilitza productes químics per al seu funcionament.

La implantació d’aquest sistema a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Quart, Espanya reduirà l’impacte dels abocaments secundaris d’aigües residuals al riu Onyar, alhora que millorarà la qualitat química i ecològica dels ecosistemes aquàtics d’aquest riu i permetrà assolir els estàndards establerts a la Directiva Marc de l’Aigua de la CE (Directiva 2000/60/CE). En el cas de Grècia, el sistema BIODAPH s’implantarà juntament amb l’EDAR d’Antissa, a Lesbos, que compta amb unitats modulars de digestió anaeròbia de llots a manta de flux ascendent, aiguamolls construïts i una unitat UV, posada en funcionament en el marc del projecte HYDROUSA. Aquests tractaments modulars permetran provar el sistema BIODAPH en diferents configuracions per obtenir aigua regenerada d‟acord amb el Reglament UE 2020/741 per regar 7.000 m2 de terres agrícoles properes.

Els principals resultats esperats/lliurables públics del projecte s’enumeren a continuació:

 • Informe d’avaluació de la política amb lavaluació de la política i la legislació i el contacte amb les administracions (D2.1).
 • Directrius per a la posada en marxa i funcionament del reactor BIODAPH (disseny, construcció, funcionament, proves i optimització), així com els requisits de seguiment per avaluar-ne l’eficiència (D3.2).
 • Informe gràfic amb imatges, esquemes i mapes de les dues plantes pilot (espanyola i grega) i les característiques principals (D3.3).
 • Resultats de l’avaluació de les plantes de demostració en tres períodes diferents: després dels sis primers mesos (D4.1), després de l’optimització de les plantes de demostració BIODAPH a cada emplaçament (D4.2), i després d’un llarg període de funcionament en condicions òptimes (D4.3).
 • Informes d’avaluació de la sostenibilitat (D4.4 – Avaluació de l’impacte ambiental (ECM) i avaluació tecnoeconòmica (ECL) Informe intermedi i D4.5 – Informe final d’avaluació d’ECM i ECL).
 • Impacte del BIODAPH a l’estat ecològic i químic de l’ecosistema fluvial després de l’actuació (D4.6).
 • Impacte de l’aigua regenerada BIODAPH a la productivitat i qualitat agrícola després de l’actuació (D4.7).
 • Informes dindicadors clau recollits en una matriu relativa al rendiment del projecte (D4.8 i D4.9).
 • Pla de difusió, document que descriu un pla exhaustiu per a totes les activitats de difusió del projecte i proporciona directrius de difusió que han de seguir tots els socis (D5.1) i llocs web (D5.2).
 • Manual BIODAPH2O i directrius amb full de dades de disseny per implementar la tecnologia a escala real (D6.2).

Life programme