Projects

TOPWATER – COST Action

Propietats organolèptiques en el diagnòstic precoç dels problemes de l’aigua potable

cost-topwater
Primera reunió dels membres de TOPWATER a Brussel·les
  • ID del conveni de subvenció: CA18225

  • Data d'inici: 28/08/2021

    Data de finalització: 27/08/2023

  • Web del projecte: www.cost.eu/actions/CA18225

Un gust i una olor desagradable de l’aigua pot indicar problemes de qualitat o possibles riscos per a la salut humana, i poden fer que l’aigua sigui inacceptable pels consumidors fins i tot en el cas que no suposin cap problema de salut. La resolució de problemes organolèptics a l’aigua potable requereix la integració de: a) anàlisi sensorial per descriure el problema, b) anàlisi química per determinar la identitat i la concentració de les substàncies causants c) avaluació de riscos associats i d) tractament de l’aigua adequat per a controlar el problema. L’expertesa a Europa en aquest àmbit encara està dispersa i fragmentada.

cost-action

L’objectiu principal de la COST ACTION (TOPWATER) és augmentar la capacitat de resoldre la gestió d’aquesta problemàtica. TOPWATER serà la primera xarxa europea que incorporarà experts multidisciplinars, usuaris finals i grups d’interès. S’adopta un enfocament de “innovació per integració”, que incorpora noves formes de transferència de coneixement intersectorial, la creació de noves col·laboracions internacionals, estratègies d’avaluació de riscos “font to tap” i la integració horitzontal amb sectors superposats (aquacultura, fabricants de materials en contacte amb aigua, sensors i tecnologies analítiques, etc.). TOPWATER tindrà un fort impacte en la millora de la protecció de la salut pública i dels recursos hídrics, la qualitat de vida, l’ús de l’aigua de l’aixeta, la consciència i implicació dels consumidors en qüestions de qualitat de l’aigua i el desenvolupament professional de joves investigadors en la matèria. Contribuirà en gran mesura a la implementació de la nova Directiva de la UE sobre aigua potable i al desenvolupament del lideratge europeu en ciència i tecnologia de la qualitat de l’aigua.