Notícies

El projecte Pescadors de Plàstic confirma, un any més, la gran presència de plàstics d’un sol ús als rius catalans

Enguany s’han recollit dades de 34 trams de riu distribuïts per les conques dels rius Fluvià, Besòs, Ter i Tordera

Un total de 700 alumnes de 25 escoles i instituts de Catalunya han participat aquest curs en el projecte de ciència ciutadana Pescadors de Plàstic, liderat per investigadors del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC. Per quart any consecutiu, aquest projecte ha facilitat que els joves puguin prendre part en un estudi científic sobre la presència i la tipologia de residus plàstics als rius catalans.

Enguany s’han recollit dades de 34 trams de riu distribuïts per les conques dels rius Fluvià, Besòs, Ter i Tordera. Seguint la línia d’edicions anteriors, el conjunt de dades aportades per l’alumnat reforça que, per tipologia, al voltant de la meitat dels residus que es troben als rius catalans són residus plàstics. Amb menor freqüència apareixen llaunes de metall, vidre, residus tèxtils o burilles de cigarreta.

El 89 %, plàstics d’un sol ús

Del total de residus plàstics identificats aquest curs, un 89 % correspon a plàstics d’un sol ús, uns resultats que reforcen la línia dels anys anteriors. En aquest cas es tracta sobretot de bosses, ampolles i tovalloletes higièniques. En alguns punts concrets les tovalloletes d’un sol ús poden tenir una presència molt destacada, tal com ja van mostrar els resultats de Plastic Pirates, un altre projecte de ciència ciutadana d’abast europeu amb objectius similars, també coordinat pel CT BETA a l’Estat espanyol.

Amb les dades recollides en aquesta quarta edició, els investigadors del CT BETA han pogut constatar que en aquests anys hi ha alguns patrons constants, tant pel que fa a la quantitat de residus plàstics trobats com respecte al percentatge de residus plàstics d’un sol ús trobats als rius d’estudi. Una de les conclusions de l’alumnat participant ha sigut que les activitats de lleure a prop del riu són una de les principals fonts d’aquests residus, sense perdre de vista factors com ara la proximitat de nuclis urbans o d’infraestructures de transport.

Un projecte per a investigadors i estudiants

Pescadors de Plàstic és una iniciativa que combina dos vessants. D’una banda, els investigadors del Centre Tecnològic BETA poden obtenir dades sobre la presència i la tipologia de residus plàstics en diferents rius de Catalunya. D’altra banda, els estudiants s’endinsen en el mètode científic, aprenent metodologies de treball de camp i anàlisi de dades, al mateix temps que prenen consciència sobre la problemàtica ambiental dels residus plàstics al riu.

Pescadors de Plàstic està inspirat en projectes de ciència ciutadana de llarga durada desenvolupats a Xile (Científicos de la Basura) i Alemanya (Plastic Pirates), amb qui s’ha establert una estreta col·laboració. Aquest projecte s’ha pogut dur a terme gràcies al finançament aportat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación.