Projects

LIFE TURTLENEST

Expansió de l'àrea de nidificació de la tortuga Caretta sota l'escalfament climàtic: accions urgents per mitigar les amenaces als llocs de nidificació emergents a la Mediterrània occidental

Els nius de tortuga Caretta caretta estan augmentant al llarg de la costa occidental de la Mediterrània.

Les tortugues babaues estan ampliant la seva àrea de nidificació a la Mediterrània occidental, on les platges s’estan tornant adequades a causa de l’escalfament climàtic. Llocs no explorats anteriorment per les tortugues marines registren ara un augment significatiu del nombre de nius: en les dues darreres temporades els nius han passat de 12 a 146. Una altra xifra significativa: es van registrar uns 100 intents de nidificació, però malauradament les tortugues Caretta caretta van estar exposades a diverses amenaces, com la contaminació lumínica.

A partir d‟aquestes dades, el projecte Life Turtlenest, cofinançat pel programa LIFE de la Unió Europea i coordinat per Legambiente, millorarà l‟estat de conservació de Caretta caretta, espècie prioritària de la Directiva sobre hàbitats. Les accions previstes són l’establiment d’una xarxa internacional, l’ús de procediments compartits de millors pràctiques revisats específicament per mitigar les amenaces als llocs de nidificació emergents, la capacitació d’operadors i gestors de platges formats, la identificació de nous llocs índex per al vostre seguiment i el reforç de la xarxa Natura 2000. A més, es duran a terme campanyes de conscienciació per als ciutadans i les parts interessades per tal d’augmentar el coneixement de la presència de nius de tortuga i el consens social cap a les polítiques de protecció de els hàbitats de nidament de les tortugues.

El projecte es desenvoluparà a 3 països diferents: les regions riberenques del mar Tirrè (Basilicata, Apúlia, Campània, Sicília, Sardenya i Toscana), la regió francesa de Camarga, la Costa Blava i Còrsega, i les regions espanyoles de Catalunya, Múrcia, Andalusia, Balears i València.

Es realitzarà un seguiment del Mar Mediterrani mitjançant la realització d’un model predictiu d’avantguarda que incorpori dades físiques, geomorfològiques i biològiques obtingudes mitjançant les activitats del projecte com a eina per avaluar els canvis en la idoneïtat de l’hàbitat a l’escenari climàtic actual i futur orientar les decisions de gestió.

life turtlenest