Projects

INTCATCH

Desenvolupament i aplicació de noves eines integrades per al seguiment i gestió de conques

Prova del dron aquàtic INTCATCH al riu Ter
  • ID del conveni de subvenció: 689341

  • Pressupost total del projecte: 8.770.935€

  • Data d'inici: 01/06/2016

    Data de finalització: 30/01/2020

  • Web del projecte: www.intcatch.eu/

Resum del projecte:

INTCATCH va treballar per a ajudar a canviar el paradigma en el seguiment i la gestió de la qualitat de les aigües superficials, desenvolupant i demostrant l’eficàcia d’estratègies i sistemes de control més eficients i fàcils d’utilitzar. S’ha basat en tecnologies innovadores que proporcionen dades en temps real de paràmetres importants.

El projecte INTCATCH va permetre la organització d’activitats de demostració, on es va poder mostrar les embarcacions  autònomes i radiocontrolades desenvolupades pel propi projecte, amb sensors, kits de proves d’ADN i tecnologies de tractament d’escorrenties, entre altres. Es va abordar algunes barreres importants que limiten la innovació en aquest àmbit, sobretot la manca de coneixement de les noves tecnologies i les seves capacitats, identificades pel Pla Europeu d’Innovació (EIP) sobre l’aigua. Mitjançant el moviment conceptual del laboratori al «camp», les tècniques de control desenvolupades pretenen substituir els procediments rutinaris de mostreig de masses d’aigua i anàlisi ineficients, costosos i intensius en temps i mà d’obra, permetent la organització de campanyes de mostreig molt més rendibles.

INTCATCH va incentivar la innovació de les parts interessades  i va facilitar un nou finançament per a la innovació a través d’un model de negoci de franquícies innovador i l’apoderament de grups comunitaris i ONG. L’ambició del mercat és que el negoci INTCATCH faciliti un enfocament eco-innovador per a garantir unes masses d’aigua de bona qualitat a tot Europa i més enllà. Això donarà suport al creixement sostenible, augmentarà la resistència al canvi climàtic i capturarà una major quota de mercat per a les indústries innovadores europees.

El projecte INTCATCH H2020 va ser coordinat per la Brunel University de Londres (Regne Unit) i va comptar amb 20 socis de 7 països europeus (Regne Unit, Alemanya, Àustria, Itàlia, Grècia, Noruega i Espanya). Actualment, el servei d’investigació INTCATCH s’ofereix a Grècia, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i Espanya.

h2020-logo

El nostre rol en el projecte:

En el marc del projecte INTCATCH, el Centre Tecnològic BETA ha estat el principal responsable de les activitats de demostració (WP8) que es van dur a terme al llac Yiliki (Grècia) i a la conca del riu Ter superior (Espanya). La demostració al riu Ter es va centrar principalment en el vaixell equipat amb diversos sensors (per mesurar paràmetres estàndards de qualitat de l’aigua com la conductivitat elèctrica, oxigen dissolt, pH) i l’analitzador espectral intel·ligent (ISA) que proporciona l’adquisició simultània de múltiples paràmetres (és a dir, concentració de nutrients, sòlids en suspensió, terbolesa, entre d’altres). Com a primer pas de demostració, es van dur a terme un nombre constant de campanyes regulars al llarg de la conca del Ter superior amb l’objectiu de provar la fiabilitat de les embarcacions, els sensors i el sistema de transmissió de dades i el tractament en un entorn operatiu. Durant la segona fase de la demostració, l’estratègia de seguiment es va centrar més en l’estudi de casos, amb un nombre reduït de desplegaments realitzats per satisfer les necessitats de diferents grups d’interès (Agència Catalana de l’Aigua i Consorci Besos-Tordera) a les xarxes fluvials Llobregat i Besos.