Projects

Pescadors de Plàstic

Projecte de Ciència Ciutadana finançat per FECYT, la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia

pescadors-de-plastic
Pescadors de Plàstic és un projecte de ciència ciutadana que té com a principal objectiu promoure la cultura científica entre els escolars
  • ID del conveni de subvenció: FCT-18-13605 (2019/2020) & FCT-19-15171 (2020/2021)

  • Pressupost total del projecte: 1a fase: 20.000€. 2a fase: 20.500€

  • Data d'inici: 01/09/2019

    Data de finalització: 30/06/2021

  • Web del projecte: mon.uvic.cat/pescadors-de-plastic/

Resum del projecte

Pescadors de Plàstic és un projecte de ciència ciutadana en l’àmbit escolar que té com a objectiu principal promoure l’ensenyament del mètode científic a través de l’estudi d’una problemàtica ambiental poc coneguda com és la contaminació de residus plàstics als nostres rius i el seu paper com a transportadors fins al mar.

Per tal d’assolir aquest objectiu, el projecte proposa que siguin estudiants d’escoles i instituts qui, treballant braç a braç amb els investigadors i investigadores del Centre Tecnològic BETA, desenvolupin un estudi científic per generar noves evidències sobre aquesta problemàtica, guiats per les diferents fases del mètode científic, des del plantejament de les hipòtesis fins a l’anàlisi de les dades de camp obtingudes i l’extracció de conclusions.

fecyt

El nostre rol en el projecte

El Centre Tecnològic BETA és el coordinador del projecte Pescadors de Plàstic i també l’encarregat de dissenyar i desenvolupar el material didàctic necessari, com la guia d’activitats i el vídeo explicatiu de la guia de mostreig al camp. Un cop recollits tots els resultats dels centres participants, també ens encarreguem de posar totes les dades en comú i analitzar-les a nivell de conca, per tal de poder extreure conclusions conjuntes sobre la contaminació per plàstics als nostres rius i el seu rol com a transportadors d’aquests fins al mar.