Projects

Pescadors de Plàstic

Projecte per a promoure el pensament científic entre els escolars a partir de l'estudi del paper dels rius en el transport de plàstics

pescadors-de-plastic
Els escolars treballen colze a colze amb investigadors/es en un estudi científic real
  • ID del conveni de subvenció: FCT-18-13605 (2019/2020) & FCT-19-15171 (2020/2021)

  • Pressupost total del projecte: 1a fase: 20.000€. 2a fase: 20.500€

  • Data d'inici: 01/09/2019

  • Web del projecte: mon.uvic.cat/pescadors-de-plastic/

Resum del projecte

Pescadors de Plàstic és un projecte de ciència ciutadana en l’àmbit escolar que té com a objectiu principal promoure l’ensenyament del mètode científic a través de l’estudi d’una problemàtica ambiental poc coneguda com és la contaminació de residus plàstics als nostres rius i el seu paper com a transportadors fins al mar.

Per tal d’assolir aquest objectiu, el projecte proposa que siguin estudiants d’escoles i instituts qui, treballant braç a braç amb els investigadors i investigadores del Centre Tecnològic BETA, desenvolupin un estudi científic per generar noves evidències sobre aquesta problemàtica, guiats per les diferents fases del mètode científic, des del plantejament de les hipòtesis fins a l’anàlisi de les dades de camp obtingudes i l’extracció de conclusions.

fecyt

El nostre rol en el projecte

El Centre Tecnològic BETA és el coordinador del projecte Pescadors de Plàstic i també l’encarregat de dissenyar i desenvolupar el material didàctic necessari, com la guia d’activitats i el vídeo explicatiu de la guia de mostreig al camp. Un cop recollits tots els resultats dels centres participants, també ens encarreguem de posar totes les dades en comú i analitzar-les a nivell de conca, per tal de poder extreure conclusions conjuntes sobre la contaminació per plàstics als nostres rius i el seu rol com a transportadors d’aquests fins al mar.