03Sistemes Agraris i Alimentaris Sostenibles

Treballant per a la gestió adequada i responsable dels sòls i dels productes fertilitzants, amb l'objectiu de fomentar l'economia circular rural i millorar la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles.

La línia de Gestió del Sòl i Nutrients del Centre BETA aborda la gestió adequada i responsable dels sòls i dels productes fertilitzants, amb l’objectiu de fomentar l’economia circular rural reduint la dependència de recursos externs i millorant la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles.

Els seus principals focus de treball són:

(i) Formulació i proves d’adequació agronòmica de fertilitzants basats fertilitzants a mida i bioestimulants basats en fonts de nutrients recuperats

(ii) Innovació en l’ús eficient i responsable de pràctiques de fertilització orgànica i inorgànica

(iii) Anàlisis territorials de fluxos de nutrients, en particular dels residus orgànics procedents de fonts agrícoles

(iv) Salut del sòl i serveis ecosistèmics: s’utilitza una àmplia gamma de paràmetres químics, biològics i físics per controlar la salut del sòl i aconseguir una productivitat potencial

(v) Estratègies de gestió que millorin la productivitat, incloent l’anàlisi de variabilitat, el desenvolupament de zones de gestió i la integració d’eines digitals per millorar l’eficiència i la productivitat

(vi) Anàlisis bàsiques i completes del sòl, inclosos el nitrogen del sòl (orgànic, inorgànic, total, NO3- o NH4+), fòsfor (disponible i total), matèria orgànica, nutrients principals i menors, etc.

(vii) Es pot avaluar la qualitat dels cultius tant en termes de nutrients com de contingut en hidrats de carboni, proteïnes, lípids, etc.

soil-management
Innovació en la formulació i utilització de fertilitzants
soil
El CT BETA té accés directe a diversos camps experimentals

Projects

Services Offered

Media Corner

Team