Serveis
Oferts

Solucions Orientades a Empresa

  • Declaracions ambientals i eco-etiquetatge (ISO14067, ISO14046, ISO14025) 
  • Sostenibilitat corporativa (suport en la redacció d’informes no-financers) 

Hi ha un interès creixent per les qüestionsrelacionades amb la sostenibilitat i per la seva incorporació a la pròpia estratègia comercial de les empreses. Al CT BETA tenim experiència demostrada en processos d’eco-etiquetatge, des de l’estudi tècnic segons les regles de la categoria seleccionada fins a la redacció de l’informe, així com també durant el procés de verificació amb l’organisme de verificació (per exemple, AENOR, SGS, DNV-GL, etc.). Som especialistes en eco-etiquetes de petjada de carboni i d’aigua, entre d’altres.

A més, hi ha un interès creixent no només en el rendiment mediambiental de productes i empreses, sinó també en la notificació de qüestions socials i la contribució dels negocis en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible.

Al CT BETA ajudem els organismes públics i privats a ser més transparents i a oferir informació no financera a les parts interessades seleccionades (proveïdors i consumidors).