Qui som?

Berta Singla Just

Estudiant de doctorat

La Berta Singla és Enginyera Química amb un Màster en Gestió de Sòls i Aigües. Ha treballat com a tècnica de laboratori utilitzant tècniques analítiques com la ressonància magnètica nuclear, FT-IR, UV-Vis i espectroscòpia Raman a diferents tipus de mostres. Actualment està involucrada en el projecte FERTIMANURE com a estudiant de doctorat al Centre Tecnològic BETA. Ella centra les seves investigacions en l’obtenció d’adobs fiables a partir de purins per la seva qualitat agronòmica i els seus efectes sobre la disponibilitat de nutrients i qualitat del sòl.