Projects

Esporc S.A.

Agricultura de precisió per la millora de la producció i qualitat del cereal d'hivern

precision farming
El projecte treballa per a crear una nova metodologia de gestió dels camps de cultiu a través d’equipaments d’agricultura de precisió.
  • Pressupost total del projecte: 174.394,00€

  • Data d'inici: 01/07/2020

    Data de finalització: 30/09/2022

L’assessorament tècnic cada cop més necessita disposar d’eines que permetin, d’una banda, ser capaços d’integrar i tenir en compte la variabilitat existent en les parcel·les agrícoles i, de l’altra, facilitar la presa de decisions. Les tècniques d’agricultura de precisió, cada cop més desenvolupades, poden ser una eina que ajudi a aquest assessorament, però requereixen ser posades a punt i adaptades en el nostre context científic, tècnic i social; i fer-ne una transferència i divulgació per tal d’ampliar-ne l’ús entre tècnics i agricultors.

El projecte vol contribuir a crear una nova metodologia de gestió dels camps de cultiu a través d’equipaments d’agricultura de precisió, generant unes pautes en el marc del sector agrícola. L’objectiu de la nova metodologia de gestió és triple: reducció de l’impacte ambiental, millor rendiment dels camps de cultiu i millora en l’eficiència dels recursos.

A partir del projecte, s’espera:
– Obtenir coneixement de les diferents característiques de cada parcel·la mitjançant sensors de conductivitat elèctrica del sòl i monitors de rendiment equipats amb posicionament GPS, així com, imatges satel·litals per a l’obtenció de mapes de vegetació i collita.
– Millorar en el maneig de les parcel·les a través d’un coneixement exhaustiu de les eines d’agricultura de precisió.
– Realitzar diferents proves de camp en condicions reals.
– Determinar aquelles estratègies que poden incidir més favorablement en la reducció dels nivells dels nutrients P i K en el sòl, en línia amb el nou Decret 153/2019.
– Crear una Guia per a la reducció dels continguts de P i K en els sòls agrícoles de cultius extensius que sigui d’utilitat per a diferents col·lectius (administració, agricultors, etc.).
– Dur a terme una estratègia d’aplicació de dejeccions ramaderes, mitjançant un NIR+GPS, al màxim d’eficient possible. La tecnologia aplicada permetrà definir amb precisió els nutrients necessaris en cada part de la parcel·la.

 

logo_accioclimatica_h3

Logo_FEADER Europa inverteix en les zones rurals

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.