Serveis
Oferts

Eines innovadores de control de la qualitat de l’aigua

  • Recollida de dades ràpida i flexible
  • Mesures en temps real
  • Organització i emmagatzematge de dades fàcil i segur
  • Subministrament de dades espacials 
  • Amplia extensió espacial en menys temps
  • Requisits baixos d’equipament de laboratori
  • Millora de la gestió dels plans de mostreig

Aplicacions

En el marc del projecte INTCATCH H2020 s’ha dut a terme diverses activitats demostratives en diverses conques catalanes. Les embarcacions s’han desplegat amb èxit en 30 trams fluvials recopilant dades d’un ampli ventall de paràmetres (conductivitat, oxigen dissolt, pH, temperatura, amoni, nitrats, fosfat, demanda d’oxigen químic i biològic, sòlids en suspensió total, terbolesa, absorbència254).

Actualment el CT BETA pot proporcionar un servei integrat per a tres tipus diferents de control de les captacions d’aigua dolça:

Seguiments regulars:

  • Com a complement per a programes de monitorització clàssics basats en la presa de mostres en estacions fixes.

Campanyes d’investigació:

  • Per a detectar fonts difuses i puntuals de contaminació desconegudes, cartografiant els canvis de qualitat de l’aigua.

Situacions excepcionals:

  • Com a conseqüència d’esdeveniments i accidents inesperats (per exemple, vessaments de productes químics).