Notícies

El projecte euro-mediterrani TRANSITION estudiarà models d’agricultura mixta

Aquest projecte PRIMA està liderat pel CT BETA

El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC liderarà el projecte europeu TRANSITION, del qual dimecres se’n va fer la reunió virtual de llançament. L’objectiu d’aquest projecte de cooperació euromediterrània és contribuir a identificar i posar en valor determinades pràctiques que ajudin a orientar la transició cap a una agricultura més resilient a la regió Mediterrània. TRANSITION se centrarà, sobretot, en els sistemes de caràcter agroforestal que funcionen sota models d’agricultura mixta; és a dir, sistemes agrícoles que integrin algun tipus de vegetació llenyosa, sistemes de cultius i activitat ramadera.

El projecte, que tindrà una durada de tres anys i que compta amb un pressupost global d’aproximadament 1,5 milions d’euros, pretén integrar la modelització de dinàmiques paisatgístiques amb altres formes participatives de treball sobre el terreny. També vol establir quines són les barreres ambientals i socioeconòmiques per a la implementació d’aquests esquemes de funcionament en paisatges agrícoles, o per a la recuperació d’estructures paisatgístiques tradicionals que havien caigut en desús.

A la llarga, el projecte TRANSITION també ha de proporcionar informació sòlida i útil per a les administracions de cara a plantejar i avaluar les conseqüències que se’n deriven en possibles escenaris de compliment dels objectius de desenvolupament sostenible al Mediterrani.

Els investigadors del CT BETA que estaran directament implicats en aquest projecte seran Evan Marks (coordinador de l’àrea de Gestió del Sòl i de Nutrients) i la investigadora Laura Roquer. El consorci del projecte compta també amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. La resta de socis són de França, Grècia, Itàlia Algèria i Egipte, i inclouen un perfil molt divers que va des d’universitats i centres de recerca fins a associacions forestals.

 

Projecte finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

AEI / 10.13039/501100011033).

EU PRIMA_Logo