Projects

NOVAFERT

Procediments nous i directrius sostenibles per millorar lús de fertilitzants alternatius

Novafert Ugent
NOVAFERT fomenta l'ús i gestió sostenibles de productes fertilitzants alternatius a Europa
  • ID del conveni de subvenció: 101060835

  • Pressupost total del projecte: 1.998.829,00

  • Data d'inici: 01/09/2022

    Data de finalització: 31/08/2025

  • Web del projecte: www.novafert.eu/

NOVAFERT, centrat en el desenvolupament de procediments innovadors i directrius sostenibles per potenciar l’ús de fertilitzants alternatius, és un dels nous projectes d’Horizonte Europa en què treballem actualment. D’acord amb el pla d’acció “Contaminació zero”, l’estratègia “De la granja a la taula” i el nou Reglament sobre productes fertilitzants, NOVAFERT demostra la viabilitat tècnica, econòmica i mediambiental i l’ús segur d’una àmplia cartera d’almenys 25 productes fertilitzants alternatius, que contenen nutrients recuperats de 6 fluxos de residus diferents, amb l’objectiu de facilitar la substitució dels fertilitzants sintètics i minerals. NOVAFERT reuneix 9 agents multidisciplinaris per aconseguir-ho.

L’aspecte mediambiental es cobreix desenvolupant directrius i un mètode consensuat per a l’avaluació mediambiental de productes alternatius fertilitzants. L’aspecte econòmic es cobreix mitjançant la cocreació de models de negoci nous, circulars i verds. Com a tal, NOVAFERT té com a objectiu reduir l’impacte ambiental i la dependència de nutrients externs a l’agricultura a 6 països representatius de l’Est, Oest, Nord, Sud i Centre d’Europa.

NOVAFERT mapeja els productes fertilitzants alternatius existents a tot Europa i desenvolupa un Atles dels laboratoris vius orientats als nutrients, i també recolza el desenvolupament de cadenes de valor locals sostenibles. En contextualitzar i interrelacionar regionalment totes les principals tecnologies i productes en recuperació, i en connectar tècnicament totes les cadenes de valor i les principals parts interessades en 7 grups de treball regionals i 7-10 demostracions far, NOVAFERT fomenta l’ús i la gestió sostenibles de productes fertilitzants alternatius a Europa.

A més, NOVAFERT desenvolupa una cartera de polítiques de suport i instruments legislatius adequats per al desplegament local a les regions de la UE a través de 7 plans d’acció específics i 4 informes polítics. D’aquesta manera, NOVAFERT reuneix la informació necessària per a la utilització eficient i segura de productes fertilitzants alternatius per ajudar a prendre decisions sobre la valorització emprada en la recuperació de nutrients.

 

European Union