Notícies

Comença el projecte FERTILWASTES sobre valorització de residus agrícoles

El projecte està coordinat per l’Association Pour l’Environnement et la Sécurité en Aquitaine (APESA)

Els dies 1 i 2 de juliol de 2021 va tenir lloc a Pau (França) la reunió d’inici del projecte FERTILWASTES, en el qual participa el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC. Aquest nou projecte europeu vol desenvolupar productes innovadors i amb valor a partir de coproductes generats per l’aplicació de diferents tecnologies de tractament de residus agrícoles (compostatge, digestió anaeròbia, piròlisi, etc.). Amb els resultats d’aquest projecte s’espera poder contribuir a processos innovadors que ajudin a desenvolupar materials hortícoles biodegradables amb i sense acció fertilitzant, bioestimulants o adobs d’alliberació lenta, entre altres.

El projecte respon a la necessitat de cobrir, de forma més sostenible, algunes necessitats de l’activitat agrícola, permetent a la vegada la valorització i recuperació de residus i coproductes procedents de l’activitat agrícola, ramadera, etc. Això hauria de minimitzar alguns dels seus efectes negatius sobre el medi ambient i la salut humana, i contribuir a nous models d’economia circular. De la mà del mateix sector, FERTILWASTES abordarà problemàtiques relacionades amb les diferents fases del procés de producció, recuperació, transformació i, finalment, valorització dels residus en obtenir productes aptes novament per a l’agricultura.

Cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), el projecte FERTILWASTES, d’un any de durada, compta amb la participació d’actors de les dues bandes dels Pirineus. Aquest projecte està coordinat per l’Association Pour l’Environnement et la Sécurité en Aquitaine (APESA) i hi participen a més a més del CT BETA, CATAR-CRITT Agroressources (CATAR), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), NEIKER – Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. (NEIKER) i la Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).