Projects

FERTILWASTES

Valorització de coproductes procedents del tractament de residus com a productes innovadors amb valor afegit per a l'agricultura

fertilwastes
El projecte proporcionarà l'orientació tècnica necessària per formular i estandarditzar productes innovadors competitius
  • Pressupost total del projecte: 1.335.243,15€

  • Data d'inici: 01/10/2019

    Data de finalització: 31/05/2022

  • Web del projecte: www.fertilwastes.com/

Alguns dels sistemes més estesos de tractament de residus orgànics, com ara la digestió anaeròbica i el compostatge, produeixen coproductes amb un cert valor agronòmic, però sovint amb relacions de nutrients inadequades per a determinades necessitats dels cultius més habituals. Paral·lelament, estan sorgint noves tecnologies per a valoritzar aquests efluents, com per exemple la piròlisi i el cultiu de microalgues. Tots els coproductes generats per aquestes tecnologies (digestat, compost, biocarbó, microalgues, etc.) presenten interès agronòmic, però amb un valor econòmic baix. FERTILWASTES vol desenvolupar i promoure una millor acceptació al mercat d’aquests coproductes, per a incentivar la creació de nous productes agrícoles de més valor afegit (per exemple, testos hortícoles biodegradables amb o sense acció de fertilització, bioestimulants o fertilitzants d’alliberació lenta).

El projecte proporcionarà l’orientació tècnica necessària per formular i estandarditzar productes innovadors competitius, que tindran una distribució regional i transcendència més enllà del territori POCTEFA.

El consorci del projecte FERTILWASTES reuneix un grup interdisciplinari i complementari per afrontar aquests reptes. Els coproductes existents i els processos emergents (piròlisi, gasificació, microalgues) es combinaran per identificar els productes amb el valor afegit més alt. Actualment s’ha posat èmfasi en el desenvolupament i la investigació dels coproductes utilitzats individualment (digestat, compost, biochar, algues), però s’ha vist que tenen un valor baix al mercat, per això FERTILWASTES proposa combinar-los per tenir un valor agronòmic més gran.

Els passos per aconseguir-ho són:

  • La caracterització d’efluents de residus i dels seus coproductes
  • Processos participatius amb els grups d’interès del territori
  • Desenvolupament de nous productes per a l’agricultura mitjançant la combinació dels coproductes
  • Proves agronòmiques i validació dels productes
  • Anàlisi d’aspectes socials, econòmics i ambientals.

interreg poctefa