Projects

Horticultura Sòl Viu

Demostració de la pràctica HSV a la Catalunya interior

La pràctica HSV consisteix en aportar elevades quantitats de restes vegetals lignificades per a augmentar, en un període de temps breu, el contingut de matèria orgànica del sòl
  • Pressupost total del projecte: 49.998,40€

  • Data d'inici: 01/09/2022

    Data de finalització: 17/06/2024

L’“Horticultura Sòl Viu” o “HSV”, nom que s’ha donat a la pràctica que es pretén aplicar en aquest projecte, té per objectiu regenerar sòls degradats per l’horticultura intensiva mitjançant la disminució del treball del sòl. La pràctica HSV consisteix en aportar elevades quantitats de restes vegetals lignificades per a augmentar, en un període de temps breu, el contingut de matèria orgànica del sòl.

Aquest augment permetria millorar la fertilitat del sòl (augment de l’activitat i diversitat microbiològica, increment de la porositat del sòl, etc.) i, de retruc, afavorir el rendiment dels cultius per la millora en l’estructura del sòl i la retenció d’aigua entre d’altres avantatges.

Aquesta pràctica s’implementa en 3 finques hortícoles i se n’avaluen els efectes amb l’anàlisi de diferents paràmetres físico-químics i biològics del sòl. També es calcularà la petjada de C i el cost econòmic i energètic de la seva implementació, i es prepararà material de difusió a partir dels resultats obtinguts i de les experiències dels propis horticultors/es.

L’objectiu principal d’aquesta activitat és promoure la regeneració de sòls degradats per l’agricultura intensiva en base a la transició vers pràctiques agroecològiques basades en la minimització o supressió del treball del sòl.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

FEADR_amblema

accioclimatica_h2