Projects

Panificadora Alimentària SL – Murucuc

Implantació, estudi i valorització del Kernza, un nou cereal ecosostenible

Kernza
El Kernza (Thinopyrum intermedium) és un cultiu de gra perenne que s’està desenvolupant actualment en el Land Institute (Kansas, EUA) i que pot ser utilitzat amb doble finalitat, farratge i gra, en un mateix any.
  • Pressupost total del projecte: 68.832,17€

  • Data d'inici: 01/07/2021

    Data de finalització: 30/06/2022

Les pràctiques agrícoles convencionals, com el reg i l’ús d’herbicides químics, i els impactes ecològics derivats de l’escalfament global poden afectar la productivitat dels cultius i reduir la superfície disponible per a l’agricultura en un futur proper. Recentment, s’ha demostrat que els cultius perennes proporcionen un augment generalitzat de diversos serveis clau dels ecosistemes en comparació amb els cultius anuals.

El Kernza (Thinopyrum intermedium) és un cultiu de gra perenne que s’està desenvolupant actualment en el Land Institute (Kansas, EUA) i que pot ser utilitzat amb doble finalitat, farratge i gra, en un mateix any. Aquest tipus de doble collita pot incrementar el rendiment comparat amb només una collita (de gra), amb un mateix creixement per part de les arrels. Es considera un cultiu molt interessant donades les seves característiques, tals com: la capacitat per combatre les males herbes, fixar carboni (C) i reduir la lixiviació i l’escorrentia. Avaluar el seu potencial en les condicions de Catalunya, així com estimar el valor final de producte collit (tant farratge com gra), i el seu potencial d’aplicació al sector alimentari (que és de gran interès), poden generar sinergies interessants no només entre els membres del grup operatiu, sinó també arreu del territori.

Els objectius del projecte són avaluar el potencial productiu del blat perenne (Kernza) en les condicions de Catalunya, així com la qualitat del gra per a la producció de farines per al consum humà. De la mateixa manera, es pretén avaluar la capacitat d’exploració del sistema radicular Kernza per estimar el seu potencial mediambiental, tant en la fixació de C, com en la seva possible contribució en la reducció de lixiviació de nitrats a aigües freàtiques. Paral·lelament, s’exploraran les tecnologies farineres òptimes per a l’obtenció de farina de “Kernza” i finalment, s’avaluarà la qualitat de la farina i la incorporació d’aquesta en diferents productes agroalimentaris.

 

logo_accioclimatica_h3

Logo_FEADER Europa inverteix en les zones rurals

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.