Serveis
Oferts

Avaluacions de sostenibilitat

  • Anàlisi del Cicle de Vida dels productes (ACV)
  • Avaluació de costos del Cicle de Vida
  • Anàlisi del flux de materials i avaluació de la circularitat
  • Avaluació de la sostenibilitat social

El Centre Tecnològic BETA té experiència demostrada en l’avaluació de la sostenibilitat de productes, serveis i tecnologies, tant a nivell d’investigació (en projectes de recerca nacionals i internacionals), però també com a servei de consultoria per a empreses i administracions.

A més, oferim serveis de consultoria d’economia circular orientats a maximitzar l’eficiència en l’ús i l’explotació de materials i recursos, així com a minimitzar i valoritzar els residus generats, obtenint productes i serveis econòmics, socials i mediambientalment sostenibles (Eco-innovació i Eco -disseny).

Treballem amb el principal programari per a ACV (OpenLCA, SimaPro, GaBi) i bases de dades per adaptar-nos al màxim a les necessitats dels nostres clients.