04Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat

Desenvolupem i apliquem eines i metodologies per avaluar la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de sistemes complexos.

A través d’aquesta línia treballem per quantificar la dimensió ambiental, econòmica i social de la sostenibilitat. Així, desenvolupem i apliquem eines i metodologies per avaluar la sostenibilitat de sistemes complexos; obtenint resultats que ajuden en el procés de presa de decisions d’indústries, governs i agències públiques cap a la construcció d’un futur més sostenible.

Els nostres nínxols de treball i investigació inclouen sistemes agrícoles i alimentaris, sistemes de gestió de residus i tecnologies ambientals. Abordem aquestes àrees mitjançant una perspectiva de cicle de vida i una perspectiva d’economia circular. Som experts en el desenvolupament d’eines per a la recopilació de dades per generar sòlids inventaris del cicle de vida; i també sobre el desenvolupament d’eines especialitzades per quantificar les càrregues ambientals dels sistemes. A més, el nostre grup és reconegut per proporcionar assessorament tècnic i suport en la comunicació B2B i B2C de sostenibilitat, mitjançant etiquetes ecològiques i màrqueting ambiental (per exemple, ISO14025, ISO14067, ISO14046, PEF, etc.). Aquesta àmplia aplicació del pensament del cicle de vida ens ha permès treballar i col·laborar amb moltes parts interessades en una xarxa transdisciplinària.

Dins d’aquesta línia de recerca, el Centre BETA ofereix:

i) Avaluacions de sostenibilitat: avaluació del cicle de vida, costos del cicle de vida i avaluació del cicle de vida social, tant a nivell de recerca (per exemple, participació en projectes de recerca) com un servei d’assessorament per a empreses i administracions.

ii) Modelització i desenvolupament de programari per a satisfer necessitats específiques de sostenibilitat.

iii) Verificació ambiental i etiquetatge ecològic.

iv) Sostenibilitat corporativa: ajudem els organismes públics i privats a adoptar la transparència i proporcionar la informació que els grups d’interès necessiten per prendre decisions sobre salut, seguretat, medi ambient, societat i qualitat.

v) Formació, cursos i educació: oferim formació i cursos sobre pensament del cicle de vida a les empreses, així com serveis educatius per promoure un canvi educatiu de la societat cap al desenvolupament sostenible.

Farmers are recording datails of each cow on the farm.
Ajudem els organismes públics i privats a oferir informació vàlida sobre la seva sostenibilitat
La indústria agroalimentària és un dels principals sectors interessats en millorar substancialment la sostenibilitat de les seves cadenes de producció

Projects

Services Offered

Media Corner

Team