Projects

DESTIMED+

L’ecoturisme a les destinacions mediterrànies: del seguiment i la planificació a la promoció i el suport a les polítiques

destimed-parc-natural-garrotxa
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, una de les zones pilot incloses en el projecte DESTIMED+
  • ID del conveni de subvenció: 5MED18_3.1_M23_020

  • Pressupost total del projecte: 3.246.525 €

  • Data d'inici: 01/11/2019

    Data de finalització: 30/06/2022

  • Web del projecte: http://destimed-plus.interreg-med.eu

Resum del projecte:

DestiMED PLUS dóna suport a les regions mediterrànies per a desenvolupar, gestionar i promoure l’ecoturisme als seus parcs naturals. Aquest projecte es basa en els èxits dels projectes MEET i DestiMED, Destimed PLUS millora la integració de les polítiques de conservació i turisme a les regions mediterrànies, creant productes d’ecoturisme a les seves àrees protegides mitjançant un enfocament col·laboratiu: forma de supervisió i planificació de la promoció i la política. DestiMED PLUS establirà un Consorci Ecoturístic Med (MEC) d’actors de conservació i turisme de l’administració regional que treballarà per capitalitzar les eines i enfortir els marcs polítics per a l’ecoturisme. S’harmonitzaran les eines de control existents i es produirà una plataforma d’aprenentatge en línia que permetrà a les autoritats locals i regionals mesurar la sostenibilitat i millorar la governança participativa.

El projecte DestiMED PLUS està coordinat per la Regione Lazio i compta amb un total de 13 socis de 6 països de la regió Med. El projecte ha estat cofinançat en un 85% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Horitzontal Interreg MED.

destimed-interreg

El nostre paper en el projecte:

A DestiMED PLUS, el CT BETA és el principal responsable de l’avaluació socioeconòmica dels paquets d’ecoturisme. A més, desenvoluparà els indicadors i la metodologia socioeconòmica que s’utilitzaran per avaluar el rendiment socioeconòmic dels paquets d’ecoturisme. També es durà a terme l’avaluació de la petjada hídrica dels paquets d’ecoturisme i crearà una plataforma que reuneixi les dades de tot el projecte amb l’objectiu d’ajudar les àrees protegides i les institucions locals/regionals a desenvolupar i avaluar l’ecoturisme a la seva regió.