Qui som?
Jorge Senán

Jorge Senán Salinas

Junior Researcher

Jorge Senán-Salinas té un grau en ciències ambientals (per la Universitat de Barcelona) i un màster en Hidrologia i gestió de recursos hídrics (per la Universitat d’Alcalá). És candidat a doctor per la Universitat d’Alcalá amb una tesi sobre Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) i tecnologia de membranes. Durant la seva carrera com a investigador, s’ha centrat en l’anàlisi tecno-econòmica i ambiental per a l’avaluació de tecnologies emergents en el context de l’Economia Circular. Actualment, al centre tecnològic BETA, està treballant en l’anàlisi de sostenibilitat de diferents tecnologies bioelectrogèniques i de membrana per a la valorització de CO2 i la recuperació de nutrients de fluxos residuals de la indústria.