Projects

IREC

Análisi del cicle de vida de microcaptadors i emmagatzemadors d’energia

harvestore
Es van analitzar dos dissenys diferents de nodes de recollida i emmagatzematge de microenergia des d'un punt de vista ambiental

L’estudi realitzat per a l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC) va ser una Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) de tecnologies de recol·lecció i emmagatzematge de microenergia, emmarcada en el projecte HARVESTORE. El projecte HARVESTORE té com a objectiu alimentar nodes IoT a partir de fonts de llum i calor mitjançant l’ús de sistemes de microenergia. Utilitzant conceptes disruptius de les disciplines emergents de la nanoiònica i la ionònica, que tracten la complexa interacció entre electrons i ions a nanoescala, es crearà una família radicalment nova de fonts de microenergia en estat sòlid capaços de captar i emmagatzemar energia al mateix temps.

En el marc de l’anàlisi ACV, l’àrea de Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat del Centre Tecnològic BETA va analitzar des del punt de vista ambiental dos dissenys diferents de nodes de captació i emmagatzematge de microenergia, HS fotoelectroquímica (P-HS) i HS termoelèctrica de ions (IGT-HS). A més, vam comparar el rendiment dels nodes HARVESTORE amb les alternatives actuals utilitzades, com ara bateries i supercondensadors.