Projects

VioBond

Producció de resina a partir de lignina en una biorefineria innovadora

VioBond
Històricament, la lignina era un subproducte que s'utilitzava principalment com a combustible per a la producció d'energia.
  • ID del conveni de subvenció: 101022987

  • Pressupost total del projecte: 35.238.125€

  • Data d'inici: 01/09/2021

    Data de finalització: 01/09/2026

  • Web del projecte: viobond.eu/

La majoria de les plantes, inclosos els arbres de totes les espècies, contenen un 20-30% de lignina, un biopolímer natural que, juntament amb la cel·lulosa i l’hemicel·lulosa, forma l’estructura cel·lular de la fusta. És gràcies a aquesta estructura duradora que els arbres poden créixer en longitud, mentre que la fusta adquireix les seves excel·lents propietats mecàniques.
Històricament, la lignina va ser un subproducte en la producció de pasta que, juntament amb altres subproductes, s’utilitzava principalment com a combustible per a la producció d’energia. En els darrers anys, el desenvolupament de noves tecnologies de processament de la fusta ha permès extreure de la fusta lignina no modificada químicament, adequada per a posteriors modificacions químiques i per la seva funcionalització.

Actualment hi ha un creixement continu de la investigació centrada en la valorització de la lignina a nivell mundial, que permet predir una àmplia gamma d’aplicacions de la lignina en un futur proper. El projecte VIOBOND, liderat per Latvijas Finieris, ja ha fet un pas important en aquesta direcció. En col·laboració amb l’empresa química i mecànica de processament de la fusta Stora Enso, s’ha desenvolupat un adhesiu en el qual s’ha utilitzat lignina Kraft sulfonada derivada de la producció de pasta com a substitut parcial del fenol d’origen fòssil utilitzat tradicionalment.

En el marc del projecte VIOBOND, es construirà la primera planta de producció de resina basada en lignines de biorefinació del món al centre industrial de Latvijas Finieris a Riga, facilitant que a partir d’un projecte pilot industrial esdevingui en una tecnologia industrial totalment comercialitzable, escalable i àmpliament utilitzada.

 

BBI_JU_Logo_official-short H2020_logo

BIC_logo_small

Aquest projecte ha rebut finançament de la Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)  en virtut del conveni de subvenció núm. 101022987. La JU rep el suport del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea i del Bio Based Industries Consortium.