Projects

VEHICLE BBI

Valorització de subproductes hemicelulòsics a partir de biomassa lignocel·lulòsica per a obtenir productes de valor afegit

vehicle-bbi
El projecte VEHICLE demostra la valorització amb tecnologies innovadores de subproductes de el procés de fabricació de polpa, així com de fusta fraccionada
  • ID del conveni de subvenció: BBI-H2020 2018. SO2.D3 837866

  • Pressupost total del projecte: 9,641,856.64 €

  • Data d'inici: 01/05/2019

    Data de finalització: 30/04/2023

  • Web del projecte: vehicle-project.com/

Resum de el projecte:

El projecte VEHICLE està finançat per l’associació publicoprivada entre la Unió Europea i el consorci de bio-indústries (BBI JU-Bio-based Industries Joint Undertaking) en el marc del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea. El consorci té com a objectiu ampliar les oportunitats comercials i de mercat de les biorefineries existents i futures, demostrant la valorització dels seus subproductes de baix valor a través de diverses opcions de post-processament.

Mitjançant les contribucions conjuntes dels vuit socis dins el consorci, el projecte VEHICLE desenvoluparà connexions intersectorials entre diversos productors de matèries primeres (específicament processadores de paper i cel·lulosa, i biorefineries) i desenvolupadors de processos tecnològics. A més, establirà noves cadenes de valor, que inclouen l’ús de residus de processadores de paper i cel·lulosa com a font de matèria primera per produir polímers d’alt rendiment (igual o superior al dels operadors tradicionals), així com altres que converteixen sucres en molècules intermèdies per produir compostos de base i polièsters compostables. Finalment, el projecte VEHICLE portarà tres casos de negoci i lliurarà diversos productes finals amb provada comerciabilitat, contribuint a el mateix temps a assolir els compromisos europeus sobre la reducció d’emissions de CO2 i avançar cap a economies circulars.

El nostre paper en el projecte:

En el marc de VEHICLE, BETA és el líder de l’Avaluació de Sostenibilitat en la qual es durà a terme la valoració ambiental, tecno econòmica i social. L’anàlisi de l’cicle de vida complet (incloses les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la petjada de carboni) es realitzarà com a part d’aquest projecte per crear una descripció quantificada de la sostenibilitat dels processos, els productes i les cadenes de valor.

bbi-biconsortium-europe