Qui som?

Nancy Peña Valbuena

Investigadora

La Dra. Nancy Peña és enginyera ambiental, mestratge en economia agrícola i alimentària i doctora en ciència i tecnologia ambientals. La seva trajectòria s’emmarca en el desenvolupament i aplicació d’eines d’avaluació d’impacte ambiental, enfocades en l’avaluació de l’cicle de vida (ACV) dels sistemes agrícoles i l’avaluació de l’ús de productes fitosanitaris. La seva experiència prèvia inclou l’operacionalització de models teòrics per al càlcul d’emissions de pesticides i fertilitzants per a la quantificació d’impactes ambientals en ACV. Com a investigadora, el seu principal experiència és el modelatge ambiental i la millora metodològica de l’anàlisi de sostenibilitat basat en el cicle de vida, particularment en el modelatge d’impactes de ecotoxicitat de metalls en els ecosistemes. Actualment, se centra en l’avaluació de la sostenibilitat (ACV, CCV i S-ACV) per a tecnologies de base biològica i sistemes agrícoles.