Projects

CalcPEFDairy

Avaluació de la sostenibilitat ambiental i econòmica del sector lacti. Etiquetatge ecològic i estratègies de màrqueting ambiental

Estructura esquemàtica per al desenvolupament de l'eina CalcPEFDairy (A) transformació del paquet de referència EF 2.0, (B) modelització d'emissions a la granja i (C) desplegament de l'eina.
  • ID del conveni de subvenció: ARP/1281/2018

  • Pressupost total del projecte: 29.780,00€

  • Data d'inici: 01/03/2019

    Data de finalització: 01/03/2020

Resum del projecte:

Aquest projecte ha demostrat la validesa i aplicabilitat de CalcPEFDairy v1.0; una eina desenvolupada pel CT BETA que avalua la sostenibilitat ambiental dels productes lactis.

En el marc d’aquest projecte, la CalcPEFDairy v1.0 ha obtingut un certificat de conformitat d’una entitat d’auditoria externa ja que ha comprovat que l’eina compleix els requisits estipulats per la metodologia europea oficial de la petjada ambiental del producte (PEF). Per tant, s’ha demostrat que la CaclPEFDairy genera informació ambiental fiable i estandarditzada al consumidor final i també permet la comparació entre productes lactis avaluats en el marc del PEF, permetent als consumidors prendre decisions de compra més ben informades.

El nostre rol en el projecte:

El CT BETA va coordinar aquest projecte i desenvolupar completament la CalcPEFDairy Tool mitjançant (i) la transformació del paquet de referència EF 2.0 a dades significatives de l’usuari, (ii) el desenvolupament de models per a les emissions directes a la granja i (iii) el desplegament de l’eina tal com esquema a la figura següent. Per al procés de desenvolupament, es va requerir la programació de Python i Visual Basic for Applications (VBA), juntament amb l’ús de bases de dades SQLite i fulls de càlcul de Microsoft Excel per extreure, manipular, emmagatzemar i visualitzar tant dades brutes com els resultats finals de CalcPEFDairy.

 

Podeu descarregar la CalcPEFDairy a través d’aquest formulari

 

Logo_agricultura_h3    Logo_FEADER-Europa-inverteix-en-les-zones-rurals

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020