Projects

FOLOU

Aportar coneixements i consens per prevenir i reduir la pèrdua d'aliments a la fase de producció primària

FOLOU
El projecte FOLOU pretén establir mecanismes de mesura, seguiment i avaluació de la magnitud i limpacte de la pèrdua d'aliments
  • ID del conveni de subvenció: 101084106

  • Pressupost total del projecte: 6.523.903€

  • Data d'inici: 01/01/2023

    Data de finalització: 31/12/2026

  • Web del projecte: www.folou.eu/

Cada any es perd una quantitat significativa daliments durant la producció primària. Això té conseqüències negatives per a la societat, ja que contribueix a la inseguretat alimentària, perjudica el medi ambient, genera emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i exerceix pressió sobre els recursos de terra i aigua. Tot i això, hi ha diversos reptes que ens impedeixen reduir la pèrdua d’aliments, entre ells obstacles normatius, tècnics, científics i socials.

Per superar aquests reptes, el projecte FOLOU pretén establir mecanismes de mesura, seguiment i avaluació de la magnitud i limpacte de la pèrdua daliments. Per fer-ho, es desenvoluparà una metodologia sòlida i harmonitzada de mesura i estimació de la pèrdua d’aliments, es crearan registres nacionals i de la UE de pèrdua d’aliments i s’impartirà formació adaptada a les diferents parts interessades. El projecte també pretén garantir que els seus resultats siguin adoptats per productors primaris, detallistes, consumidors, responsables polítics i investigadors.

El pla d’acció de FOLOU s’articula al voltant de quatre palanques de canvi. La primera és comprendre els factors que impulsen les pèrdues d’aliments i avaluar-ne l’impacte. La segona és desenvolupar noves eines rendibles per mesurar i estimar la pèrdua daliments. La tercera és oferir formació a mida a les diferents parts interessades. La quarta és preparar recomanacions i crear un programa d’agermanament per garantir que els resultats de FOLOU siguin adoptats per les parts interessades principals.

FOLOU és un esforç de col·laboració en què participen 16 socis multidisciplinaris de 10 països. El seu objectiu principal és prevenir i reduir la quantitat d’aliments destinats al consum humà que s’acaben perdent. El projecte durarà quatre anys.

European Union