Projects

URBASER

Avaluació de l'eficiència d'una planta de selecció de residus sòlids urbans i valoració de models alternatius de separació

El model que s’ha analitzat pretén millorar les estratègies d’eficiència de recuperació de materials, per a que permetin arribar fins al 75%.
  • Data d'inici: 10/01/2015

    Data de finalització: 30/06/2016

Durant un any i mig, el Centre Tecnològic BETA ha avaluat l’eficiència d’una planta de classificació de residus sòlids municipals, per ajudar a valorar les opcions d’implementació de models alternatius de separació de residus urbans. El projecte va ser un encàrrec de la branca dedicada al desenvolupament d’activitats medi ambientals de l’empresa Urbaser.

El model que s’ha analitzat en aquest projecte pretén millorar les estratègies d’eficiència de recuperació de materials, per a que permetin arribar fins al 75%. En el marc d’aquest conveni s’ha valorat, entre altres coses, diverses opcions de simplificació en les estratègies de separació que permetin aconseguir, al mateix temps, una reducció en el contingut d’impropis als contenidors de recollida municipal. Això hauria de facilitar el seu posterior tractament i valorització.

El projecte s’ha dut a terme en un context marcat per la Directiva Europea 2008/98/EC, que estableix com a objectiu per a l’any 2020 la recollida i valorització del 75% dels envasos procedents dels residus municipals.