Notícies

La UVic-UCC és membre d’una nova xarxa UNITWIN d’UNESCO a través del CT BETA

La xarxa és liderada per la Universitat de Gènova

La UVic-UCC serà membre de la nova xarxa UNITWIN, anomenada “Innovative, Sustainable and Clean Energy Research and Education”. L’objectiu d’aquesta xarxa és centrar-se en el compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 7 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides: assegurar l’accés assequible i sostenible de la societat a l’energia. Aquesta xarxa espera contribuir al compliment d’aquest Objectiu a partir de la promoció de l’educació en àmbits com el de l’accés a l’energia, les energies renovables i l’eficiència energètica. El CT BETA actuarà, inicialment, com a representant de la Universitat a les reunions i activitats de la nova xarxa tot i que la intenció és obrir-ho a altres centres i grups de recerca de la UVic-UCC que puguin tenir sinergies clares amb els seus objectius.

El programa UNITWIN forma part del mateix programa que promou la creació de càtedres UNESCO en universitats d’arreu del món. Aquest programa reuneix més de 850 institucions en 120 països, fomenta la cooperació i els vincles interuniversitaris a escala mundial per fomentar l’intercanvi de coneixements i la col·laboració. Se centra en aspectes relacionats amb l’educació, les ciències naturals i socials, la cultura i la comunicació. Avui hi ha més de 700 càtedres UNESCO operatives, i 45 xarxes UNITWIN.

La nova xarxa UNITWIN, de la qual aquesta setmana va tenir lloc de manera virtual la primera reunió, està liderada des de la Universitat de Gènova, i compta amb 12 socis més que conformen un primer consorci d’abast global, amb universitats d’Alemanya, Espanya, Estats Units, Canadà, Ghana, Tunísia, Brasil, Jordània o Kènia. A la llarga, però, des de la Universitat de Gènova s’espera anar incorporant més nous membres.