05Governança per a la Sostenibilitat

Ajudem a construir un futur més ecològic i sostenible mitjançant un enfocament de col·laboració territorial i establint sinèrgies i col·laboracions fructíferes

Des d’aquesta àrea el Centre BETA promou iniciatives i projectes que busquen millorar la governança en el camp de la sostenibilitat, basant-se en els principis de coordinació i cooperació entre els grups d’interès de la quàdruple hèlix. Això suposa orientar les accions i identificar instruments per aconseguir un canvi sistemàtic en les estratègies i les polítiques públiques mitjançant la transferència i capitalització de coneixement, resultats i recomanacions a altres projectes, iniciatives o grups objectiu interessats.

A més, establim sinergies amb grups d’interès i institucions rellevants i estratègics mitjançant diferents activitats participatives per visualitzar, valoritzar i augmentar l’impacte dels projectes a nivell mediterrani i europeu. Per aquest motiu, participem activament en grups de treball internacionals.

Dins d’aquesta línia, podem oferir:

(i) Transferència i capitalització de coneixements i resultats;

(ii) Suport en l’elaboració de polítiques basades en l’evidència;

(iii) Mapatges de les principals parts interessades i institucions rellevants, establiment de xarxes i connexió estratègica

Treballant des d’una perspectiva multinivell i multiactor
El Centre BETA té una llarga experiència en la capitalització de resultats i la elaboració de recomanacions a nivell Mediterrani.

Projects

Services Offered

Media Corner

Team