Notícies

Comença el projecte MED4Waste, finançat per ENICBCMed

El projecte facilitarà nous models de governança per a polítiques públiques de gestió de residus urbans

El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC coordinarà MED4Waste, un nou projecte de recerca europeu que té com a objectiu principal facilitar nous models de governança per a polítiques públiques de gestió de residus urbans a la regió de la Mediterrània. Aquest projecte de capitalització de resultats de projectes ja implementats està finançat pel programa ENI CBC MED 2014-2020. Ahir dimecres es va fer la reunió de llançament amb participació de tots els socis en format virtual.

A través de MED4Waste s’espera poder millorar el coneixement disponible per a les administracions públiques amb relació a la gestió de residus urbans, en especial residus orgànics, i a noves pràctiques d’economia circular. Aquest coneixement ha de servir per a oferir orientació i formació a les administracions públiques i als agents privats i socials rellevants, per aplicar accions de transferència i donar suport a la planificació, adaptació i readaptació polítiques i altres accions de planificació. El projecte MED4Waste va començar oficialment el dia 1 d’octubre i té un període d’execució de dos anys. Aquest termini ha de servir per donar suport a la difusió de resultats clau, per promoure la creació de xarxes transfrontereres i intersectorials i per fomentar el compromís a llarg termini dels responsables polítics en la transició socioeconòmica i institucional cap al creixement verd. Un dels impactes més rellevants que s’espera tenir és poder contribuir directament als objectius bàsics de l’agenda de la Unió per la Mediterrània.

A banda del CT BETA, el consorci del projecte el formen 6 organitzacions més de 6 països mediterranis diferents: l’Associació MedCities, a Catalunya, MIO-ESCDE de Grècia, BusinessMed de Tunísia, la Universitat Americana de Beirut (Líban), l’Associació EDAMA de Jordània i l’entitat italiana COSPE. Més enllà del consorci, el projecte compta també amb un nombrós grup d’entitats associades que hi contribuiran en algun moment.