Projects

BiocircularCAP

Capitalització de projectes en l'àmbit de la bioeconomia i economia circular

circular bioeconomy
BiocircularCAP donarà una segona vida útil a projectes innovadors ja implementats, identificant els seus beneficis i mancances i transferint el nou coneixement a diversos actors del sector agroalimentari català
  • Pressupost total del projecte: 49.960,76€

  • Data d'inici: 01/07/2022

    Data de finalització: 30/06/2024

BiocircularCAP analitza els projectes innovadors i el coneixement generat en el marc dels Grups Operatius de la Generalitat de Catalunya, així com també Horizon 2020, LIFE i altres convocatòries amb participació catalana i/o potencial aplicació a Catalunya. Es centra en l’àmbit del reaprofitament de subproductes i productes de rebuig orgànics, inorgànics i en els excedents de la indústria agroalimentària, per assegurar una visió global del procés i de les capacitats adquirides en aquest sector.

Aquesta activitat demostrativa dinamitza actors de l’àmbit agroalimentari, per a facilitar la cooperació i aconseguir replicar amb èxit solucions innovadores que han estat prèviament provades tècnicament. Aquest projecte també pretén teixir noves aliances entre empreses, per tal de promoure la valorització de subproductes que poden tenir nínxol de mercat, com ara els residus obtinguts en el procés de la fabricació del formatge, la generació de biogàs a partir de residus d’un escorxador o la creació de nous productes alimentaris a partir de proteïnes de baix valor comercial.

BiocircularCAP donarà una segona vida útil a projectes innovadors ja implementats, identificant els seus beneficis i mancances i transferint el nou coneixement a diversos actors del sector agroalimentari català. D’aquesta manera es vol assegurar una activitat econòmica més sostenible i profitosa que doni resposta a les noves exigències i tendències de la bioeconomia circular, i a la vegada contribuir al desenvolupament i millora de noves polítiques públiques mitjançant la connexió i el diàleg entre els diferents actors del sector.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

 

FEADR_amblema

accioclimatica_h2