Projects

GreenBuilding

Reducció del consum energètic en edificis públics respectant els usos actuals i les necessitats públiques

greenbuilding-brochure
Les activitats pilot del projecte GreenBuilding s’implementaran a Grècia, Tunisia i Jordània
  • ID del conveni de subvenció: 28/1244 (A_B.4.3_0146 GreenBuilding)

  • Pressupost total del projecte: 2,200.000€

  • Data d'inici: 30/08/2019

    Data de finalització: 29/08/2022

  • Web del projecte: http://www.enicbcmed.eu/projects/greenbuilding

Resum del projecte:

Els països mediterranis han de reduir el consum d’energia i els impactes ambientals deguts a l’alta dependència dels combustibles fòssils. El projecte GreenBuilding té la intenció d’afrontar aquest repte promovent l’ús de fonts d’energia renovables i mesures d’eficiència energètica en edificis públics, ja que les energies renovables representen un avantatge competitiu natural per a la Mediterrània. El projecte donarà suport a tres reformes energètiques d’edificis públics rendibles a Grècia, Tunísia i Jordània. A més, reforçarà les capacitats de les institucions públiques per planificar i implementar de manera efectiva polítiques energètiques sostenibles, mitjançant la identificació d’enfocaments de reforma energètica rendibles, la transferència de coneixements tècnics i la millora d’institucions de recerca superiors, pimes energètiques i organitzacions de suport a les empreses. .

GreenBuilding està coordinat per la regió del Peloponès i liderat a nivell tècnic per la Universitat de Patras. El consorci, amb membres de Tunis, Jordània i el Líban, permet desenvolupar una visió àmplia del desafiament a tota la regió mediterrània.

El nostre paper en el projecte:

En aquest projecte, l’equip del CT BETA aporta la seva llarga experiència en gestió de projectes per donar suport a la implementació del projecte, a més del coneixement sobre els processos de capitalització per augmentar l’impacte dels resultats. La participació del CT BETA en iniciatives i grups de treball rellevants centrats en el lobby i la promoció a nivell mediterrani, com ara les comunitats Interreg MED o els grups de treball de la Unió per al Mediterrani, també constitueixen un interès per a tot el consorci GreenBuilding.

El projecte GreenBuilding està cofinançat per la Unió Europea en virtut de l’Instrument Europeu de Veïnatge (ENI), a través del Programa ENI CBC Mediterranean Sea Basin Program (Programa ENI CBC Med) 2014-2020.

greenbuilding-logo