Projects

SIMIL

Programa d'Emparellament entre Científics i Administració Local

CT BETA
Cada participant rebrà un programa fet a mida i totalment gratuït que es basarà en el contacte directe entre les administracions públiques i els investigadors

SIMIL és un programa que vol connectar científics i representants de l’administració local, per a que puguin treballar conjuntament en la millora de la gestió dels residus orgànics municipals. SIMIL vol posar en contacte responsables polítics locals amb científics amb experiència en aquest àmbit, per tal de facilitar l’accés a coneixement que els ajudi a millorar la presa de decisions sobre el seu propi model de recollida i tractament de residus.

Inicialment, preveu ajuntar 24 persones del món local, tant tècnics com polítics, amb personal científic investigador, perquè treballin conjuntament un programa d’activitats fet a mida i gratuït a partir de les converses que es vagin produint durant les trobades. El programa motivarà que es facin reunions presencials per fomentar el diàleg, visites a les localitats on es plantegin els reptes i visites a espais on ja s’hagin aplicat solucions innovadores.

Aquesta nova iniciativa forma part del programa Science Meets Regions del Joint Research Center (JRC) que vol promoure l’assessorament científic a l’hora de fer polítiques en l’àmbit local o regional, i que permetin acostar la política i la ciència. Es tracta d’una de les 9 iniciatives escollides a escala europea pel JRC, que es duran a terme durant el 2023 i que serviran per facilitar l’accés als responsables polítics a l’evidència científica més rellevant i, alhora, proporcionaran als científics participants una visió directa del procés de desenvolupament de les polítiques.