Projects

Innovative Sustainable Economy

Interreg Euromed Innovative Sustainable Economy: Una missió, dos projectes de governança

Community4Innovation
Community4Innovation actua com una comunitat compromesa i estructurada que millora la col·laboració entre projectes, parts interessades i institucions rellevants per trobar solucions a reptes comuns.

Hi ha un consens creixent a diversos nivells sobre el paper de la innovació transformadora local per assolir els ambiciosos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i crear convergència política i operativa per accelerar la transició de la regió mediterrània cap a una economia verda, blava, circular i inclusiva.

En aquest context, la missió d’Economia Sostenible Innovadora del Programa Interreg Euro-MED treballa per impulsar una transició justa cap a una economia circular a través de dos projectes de governança que promouen el coneixement tècnic innovador i garanteixen la transferència de noves solucions a les polítiques públiques. Per amplificar els resultats dels projectes temàtics individuals i augmentar l’impacte global de la missió, la missió es basa en el coneixement i la implementació sobre el terreny del Projecte de Comunitat Temàtica, juntament amb el coneixement de polítiques i promoció del Projecte de Diàleg Institucional.

Conjuntament, els dos projectes de governança contribueixen  a: i) facilitar l’explotació i la REUTILITZACIÓ de coneixements, experiències i resultats del projecte cap a altres parts interessades; ii) facilitar la TRANSFERÈNCIA de resultats a altres parts interessades, programes i territoris i la seva integració en les polítiques locals, regionals, nacionals i europees; i iii) augmentar la COORDINACIÓ entre els actors que cobreixen la Mediterrània a partir de coneixements, experiències i resultats compartits.

En particular, el Projecte de Comunitat Temàtica (presentat amb el nom de Community4Innovation) està desenvolupant i millorant les capacitats de recerca i innovació per a l’adopció de tecnologies per tal de donar suport a la transició cap a una economia circular i consolidar un ecosistema d’innovació competitiu amb els grups d’interès de la 4-ple hèlix. Per tant, Community4Innovation actua com una comunitat compromesa i estructurada que millora la col·laboració entre projectes, parts interessades i institucions rellevants per trobar solucions a reptes comuns i promoure la transferència de noves pràctiques a altres actors i territoris per a la seva integració en polítiques i estratègies.

Els principals resultats inclouen l’activació d’una Comunitat de Pràctica, la posada en marxa i l’animació del Hub d’Economia Sostenible Innovadora, el desenvolupament de capacitats, i el foment d’activitats conjuntes de promoció per a l’assoliment general dels ODS.

El consorci Community4Innovation està integrat per 10 socis d’Espanya, Itàlia, Grècia, Bòsnia i Hercegovina, Bèlgica, França i Bulgària. El projecte Community4Innovation és el successor de la Comunitat Green Growth de l’anterior període de programació Interreg MED 2014-2021, ambdues coordinades pel Centre Tecnològic BETA.

 

Presentació1 - copia

Imatge1