Projects

ENGAGEgreen

Millora de les capacitats institucionals i les competències dels investigadors per a la participació política a les transicions ecològica i digital

El projecte posarà a prova iniciatives innovadores de diàleg entre ciència i política i activitats conjuntes que reuneixin investigadors i professionals de l'elaboració de polítiques.
  • Pressupost total del projecte: 400.000€

  • Data d'inici: 01/10/2023

    Data de finalització: 31/03/2026

El projecte està dedicat a millorar els coneixements i les competències d’investigadors, gestors de recerca i estudiants per a la participació en polítiques, donant suport així a la transferència efectiva de coneixements per a la formulació de polítiques informades per l’evidència a les àrees de medi ambient, canvi climàtic i transformació digital.

El projecte posarà a prova iniciatives innovadores de diàleg cientificopolític i activitats conjuntes que reuneixin investigadors i professionals de la formulació de polítiques. Les millors pràctiques resultants generaran un conjunt de ferramentes per a la participació política que inclourà guies pràctiques i altres instruments per a la participació política. En darrer terme, els coneixements generats per ENGAGEgreen sobre el compromís efectiu amb els professionals i les institucions responsables de la formulació de polítiques s’incorporaran a una sèrie de cursos de formació adreçats a estudiants, investigadors i gestors de la recerca.

El nostre paper al projecte:

El Centre Tecnològic BETA posarà en marxa dues noves edicions del Programa SIMIL mitjançant la realització de dos programes consecutius d’aparellament entre científics i responsables polítics. Aquestes edicions de SIMIL es basaran en els reptes territorials plantejats per les institucions polítiques locals i regionals catalanes a les àrees de medi ambient, canvi climàtic i transformació digital, identificats en un procés de co-creació.

unnamed