Notícies

Mercè Boy Roura, del CT BETA, nova integrant del grup de coordinació de la European Circular Economy Stakeholder Platform

La European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) és una iniciativa conjunta de la Comissió Europea i el Comitè Econòmic i Social Europeu.

El grup de coordinació de la Circular Economy Stakeholder Platform compta amb un equip renovat de 24 membres des de novembre de 2020. Després de rebre més de 100 sol·licituds, Mercè Boy Roura, del Centre Tecnològic BETA, ha estat seleccionada per formar part d’aquest grup per als dos pròxims anys i mig. Boy Roura representarà a la comunitat Interreg MED Green Growth community, un projecte que promou l’economia verda i circular al Mediterrani, liderat pel propi CT BETA.

La European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) és una iniciativa conjunta de la Comissió Europea i el Comitè Econòmic i Social Europeu que reuneix les parts interessades en l’àmbit de l’economia circular a Europa. ECESP és una “xarxa de xarxes” que va més enllà de les activitats sectorials i destaca les oportunitats i reptes intersectorials. És una plataforma que reuneix coneixement, un lloc de diàleg i un pont entre les iniciatives existents. La institució contribueix a difondre el concepte d’economia circular a nivell nacional, regional i local, fent que la informació sigui més accessible i proporcionant un marc per a l’intercanvi i el diàleg.

El grup de coordinació de l’ECESP està format per 24 organitzacions líders de la societat civil, inclosos sindicats i associacions empresarials europees, grups medioambientals, centres nacionals d’economia circular, etc. La seva funció principal és actuar com a embaixadors de la plataforma i la transformació de la economia circular, fomentant el debat. En aquest context, els membres d’aquest grup organitzaran grups temàtics de lideratge com un fòrum directe d’experiència entre parts interessades.

El CT BETA participarà en aquestes activitats en el seu camp d’especialització, com poden ser els sistemes agroalimentaris i la gestió de residus. També facilitarà la interacció i connexió entre actors i projectes al territori amb iniciatives europees rellevants per involucrar-lo en la seva transició cap a una economia circular.