Projects

Med4Waste

Diàleg mediterrani per a la governança de la gestió de residus

med4waste
Med4Waste té com a objectiu facilitar nous models de governança per a una gestió integrada i eficient dels residus urbans
  • ID del conveni de subvenció: C_B.4.2_Med4Waste

  • Pressupost total del projecte: 1.110.655,24€.

  • Data d'inici: 01/10/2021

    Data de finalització: 30/09/2023

  • Web del projecte: www.enicbcmed.eu/projects/med4waste

Hi ha moltes evidències dels preocupants efectes ambientals que els actuals patrons de producció i consum estan tenint a la conca del mar Mediterrani, accelerats encara més pels impactes del canvi climàtic, l’ús del sòl (urbanització, intensificació agrícola), la contaminació i disminució de la biodiversitat. En aquest context, el projecte de capitalització Med4Waste, coordinat pel Centre Tecnològic BETA, pretén facilitar nous models de governança per a polítiques de gestió integrada i eficient de residus urbans a la Regió Mediterrània.

D’acord amb els objectius de capitalització, això s’aconseguirà mitjançant:

1) Millorar el coneixement existent per afavorir la capitalització de pràctiques socials innovadores, integrades i eficients dels sectors públic, privat i social en la gestió de residus a la Regió Mediterrània, amb especial atenció cap a la prevenció de residus, les pràctiques d’economia circular i els residus orgànics.

2) Oferir orientació i formació a les administracions públiques i als agents privats i socials rellevants, per aplicar accions de transferència i mesures d’explotació i donar suport a la planificació, adaptació i readaptació dels plans, polítiques i altres accions de gestió.

3) Donar suport a la difusió dels resultats clau i augmentar la conscienciació entre les parts interessades, promoure la creació de xarxes transfrontereres i intersectorials i fomentar el compromís a llarg termini dels responsables polítics i de decisions per promoure una transició ambiental, socioeconòmica i institucional cap al creixement verd.

Med4Waste es basa en una associació sòlida i experimentada formada per 7 organitzacions de 6 països mediterranis i reforçada per 3 grups de socis associats d’arreu de la conca mediterrània.

Aquest projecte ha rebut finançament  de l’ENI CBC Med Programme:

en_source_Med4Waste

 

La Unió per la Mediterrània (UpM) dóna suport al desenvolupament i la implementació d’aquest projecte dins de l’Agenda 2030 – GreenerMed. La UpM proporciona assessorament polític i tècnic regular i facilita la integració, coordinació i ampliació de les principals activitats i resultats del projecte dins dels marcs polítics pertinents de la UpM i més enllà, maximitzant la difusió dels resultats entre els països de la UpM i les parts interessades a nivell euromediterrani.

union for the mediterranean