Qui som?
Oscar-Mauricio-Martinez

Oscar Mauricio Martínez Avila

Coordinador de grup

El Dr. Oscar Martínez Avila és enginyer químic, MSc en enginyeria química, MSc en energies renovables i doctor en ciències ambientals. Actualment és el coordinador dels laboratoris del CT BETA. Compta amb una consolidada experiència en l’ús de diferents tècniques analítiques especialitzades, i la seva principal àrea de coneixement és en l’ús de la tecnologia de fermentació en estat sòlid (hidròlisi enzimàtica i fermentació) com a estratègia de valorització. La seva recerca se centra en el desenvolupament de bioprocessos capaços d’obtenir productes de més valor afegit i d’interès industrial emprant fonts renovables, particularment partint de residus sòlids orgànics com a matèria primera. Durant els darrers anys ha treballat amb cultius de microalgues, digestió anaeròbia i compostatge de residus, així com amb la fermentació en estat sòlid (FES) com a eina per obtenir productes com enzims, aromes, compostos base, bioplàstics, bioestimulants i polisacàrids.