Qui som?
Evan-Marks

Evan Marks

Cap d'àrea

El Dr. Evan Marks és ecòleg del sòl, i ha treballat en temes rellevants per al sector agrícola. Al CT BETA participa en projectes relacionats amb la valorització de residus agronòmics com a fertilitzants i bioestimulants. La seva experiència anterior ha inclòs avaluar la seguretat i l’ecotoxicitat potencial dels materials emprats en la producció de cultius, així com millorar les pràctiques per al reciclatge de nutrients i comprendre com afecten els diferents residus orgànics en la dinàmica dels nutrients, el carboni del sòl i la biologia del sòl.