Vols formar part de l’equip BETA?

Especialista en polítiques agràries

Referència:

23FUBPASCTBETAETCI8255

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Governança per a la Sostenibilitat

Final convocatòria:

23/10/2023

Descripció del lloc de treball

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari format per més de 90 professionals i actualment volem incorporar una persona per a formar part del nostre equip.
El/la candidat/a treballarà a l’àrea de “Governança per a la Sostenibilitat”, i estarà involucrat en l’execució de projectes europeus en aquest àmbit que estan o es posaran en marxa al Centre Tecnològic BETA. Principalment, treballarà en el projecte NENUPHAR (Horizon Europe; models de governança per millorar la gestió de la contaminació per nutrients i la seva recuperació), així com en altres projectes afins de l’àrea.
El candidat/a també participarà en la preparació de noves propostes per a la captació de finançament.
Funcions i tasques:
 • Identificació, seguiment i anàlisi de polítiques agràries i ambientals
 • Identificació i dinamització d’agents, identificació de models de governança en l’àmbit de la gestió de nutrients
 • Gestió i execució de projectes europeus (sobretot Horizon Europe)
 • Planificació, seguiment i organització d’activitats i tasques dels projectes
 • Organització i participació en reunions de projectes i esdeveniments internacionals
 • Promoció, captació de fons i preparació de noves propostes de projectes
 • Networking i promoció de noves col·laboracions amb grups d’interès, projectes i iniciatives nacionals i internacionals

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

 • Llicenciatura/Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària, Ciències Ambientals, Enginyeria Química/Ambiental, Ciències Polítiques, Econòmiques, o similars.
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Coneixement de la legislació regional/nacional/europea agrícola i ambiental, i en particular de polítiques agràries (ex. Política Agrària Comuna, PAC); i coneixement en l’elaboració de polítiques i mecanismes de governança.
 • Coneixements alts del sector ambiental; en gestió de nutrients, sostenibilitat, bioeconomia i desenvolupament sostenible.
 • Participació prèvia en projectes europeus i en la redacció de documents tècnics i informes.
 • Gran capacitat d’organització i compliment de terminis
 • Altes habilitats comunicatives i de networking

Es valorarà

 • Col·laboració prèvia amb administracions públiques, institucions mediterrànies i de la UE.
 • Experiència prèvia en la redacció de propostes de projectes i participació en convocatòries europees competitives (H2020 / Horizon Europe, LIFE, Interreg, ENI CBC MED etc.).
 • Experiència en transferència i capitalització de resultats i mainstreaming
 • Experiència en models de negoci, instruments financers innovadors i incentius econòmics
 • Coneixement i experiència en països europeus i mediterranis (nord i sud)
 • Coneixement del castellà i l’anglès són indispensables, i el català altament valorable.

Competències

 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Comunicació
 • Networking
 • Orientació estratègica

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Salari brut anual: 33.027,15 €

– Horaris de treball flexibles – Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball