Vols formar part de l’equip BETA?

Investigador/a júnior en l’àmbit de la gestió del sòl i de nutrients

Referència:

23FUBPDIFCTCI9270

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Sistemes Agraris i Alimentaris Sostenibles

Final convocatòria:

14/01/2024

Descripció del lloc de treball

El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 100 investigadors i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquesta aventura. Es busca un investigador postdoctoral júnior amb experiència en l’àrea de gestió del sòl i de nutrients.
El candidat/a seleccionat/da participarà en diversos projectes Europeus i nacionals relacionats amb la gestió adequada dels sòls i nutrients. Concretament, el candidat/a seleccionat/da tindrà un rol rellevant en el projecte Horizon Europe NUTRIBUDGET, on treballarà principalment en l’aplicació de mesures de mitigació per a optimitzar els fluxos de nutrients de tres pilars agrícoles (ramaderia, cultius i agroprocessos), així com també en el projecte Horizon Europe DELISOIL, on s’avaluaran diverses esmenes orgàniques obtingudes de residus agroalimentaris i se’n determinarà la seva estabilitat, bioseguretat i paràmetres moleculars, i també s’avaluaran els impactes en la salut del sòl, el rendiment agronòmic i els riscos ambientals d’aquests fertilitzants.
Funcions i tasques:
 • Planificació i execució d’assajos de laboratori bioquímics, biotecnològics i/o microbiològics per l’avaluació agronòmica de mesures de mitigació
 • Planificació i execució d’experiments de camp sobre l’aplicació de mesures de mitigació
 • Desenvolupament de noves metodologies d’anàlisis de sòls
 • Elaboració d’estratègies de fertilització de gestió de sòls i nutrients
 • Gestió tècnica de projectes d’R&D competitius amb múltiples actors
 • Participació en l’elaboració de noves propostes de projectes per a la captació de nou finançament

Requisits

 • Titol de doctor en l’àmbit: Agronomia, Biotecnologia, Producció Vegetal, Ciències Ambientals o similar (o tenir la tesi doctoral defensada en el moment de la contractació)
 • Titulació universitària en l’àmbit: Agronomia, Biotecnologia, Producció Vegetal, Ciències Ambientals o similar
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Experiència en gestió de sòls i nutrients com: rendiment agronòmic, equilibri de nutrients, estratègies de fertilització, etc
 • Experiència en assajos de camp i col·laboració amb múltiples actors
 • Publicacions científiques en l’àmbit d’investigació proposat
 • Bones habilitats de comunicació (escrita i oral) i capacitat per a treballar de forma independent i amb equips interns i externs en entorns multidisciplinaris i multiculturals

Es valorarà

 • Experiència docent universitària en l’àmbit
 • Nivell B2 o C1 d’altres llengües diferents a l’anglesa.
 • Acreditació de l’AQU, ANECA o altres agències de qualitat.
 • Experiència investigadora.
 • Experiència amb mètodes bioquímics, biotecnològics i/o microbiològics
 • Coneixements d’agricultura digital i/o agricultura de precisió i experiència en SIG (p.e., ArcGIS, QGIs)
 • Experiència prèvia en la preparació i execució de projectes R+D competitius (Horizon Europe, LIFE, Interreg, etc.)
 • Humilitat, empatia, ambició i compromís

Competències

 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació
 • Compromís amb l’organització
 • Empatia
 • Aprenentatge i utilització dels coneixements

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PI, Personal Investigador en la categoria de Investigador Postdoc I
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Horari a determinar
Semestres 1r i 2n semestre
Salari brut anual: 27.152,25 €

• Horaris de treball flexibles • Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball