Qui som?
Ikhlas Laasri

Ikhlas Laasri

Estudiant de doctorat

Ikhlas Laasri és investigadora predoctoral al Centre Tecnològic BETA, la investigació del qual se centra en la valorització dels residus alimentaris, especialment els subproductes de l’aqüicultura. La seva especialitat és l’extracció de col·lagen i aminoàcids lliures a partir de gambes i residus de peix. Al llarg dels anys, també ha treballat en l’optimització de processos de diversos mètodes d’extracció, com ara la fermentació en estat sòlid i la proteasa bacteriana, específicament per al benefici dels fluxos de residus de l’aqüicultura. Actualment, treballa en el projecte BioreFish, per extreure hidrolitzats de proteïnes i col·lagen de residus de peix mitjançant hidròlisi enzimàtica en estat sòlid i fermentació en estat sòlid, i investigar-ne l’aplicació com a bioestimulant potencial a l’agricultura.