Qui som?
Aleix Valls

Aleix Valls

Gestor de projectes

El Dr. Aleix Valls es llicenciat en Biologia, master en Ecologia Terrestre i Gestio de la Biodiversitat, i doctorat en Entomologia. La seva recerca s’ha centrat en els efectes del canvi climatic en les interaccions trofiques dels insectes, en els efectes de les practiques agricoles en la estrucutura de les comunitats d’insectes, i en la polinitació de fruiters. Al Centre Tecnologic BETA treballa com a gestor de projecte en el projecte Med4Waste, un projecte finançat per la ENI CBC MED amb l’objectiu de facilitar nous models de governança per a polítiques de gestió integrada i eficient de residus urbans a la Regió Mediterrània.